image description

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för det kommunala stödet till äldre och personer med funktionsnedsättning.
 

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för den kommunala hälso- och sjukvården, handläggningen av bostadsanpassningsbidrag samt omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). (Undantagen är daglig verksamhet enligt LSS, som är arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens ansvarområde, samt ekonomiskt bistånd och stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning enligt SoL inom socialnämndens ansvarsområde).

 

Nämndens sammanträden 2017

13  februari, 20 mars, 20 april, 24 maj, 12 juni, 28 augusti, 18 september, 16 oktober, 13 november, 11 december.

 

Nämndens sammanträden hålls klockan 18.30.

Nämndens presidium (ordförande och vice ordföranden):​


Tuva Lund (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden
 
Porträtt av Kia Hjelte

Tuva Lund (S), ordförande

Kerstin Amelin (V), 1:e vice ordförande

Kia Hjelte (M), 2:e vice ordförande

​​​​​​​​​​Nämndsekreterare är Kerstin Frimodig.

Senast uppdaterad 2017-03-10