image description

Fittja dialogforum

I Fittja dialogforum träffar du dina lokala politiker och diskuterar frågor som berör och intresserar dig som bor i Fittja. Nästa dialogforum äger rum onsdagen den 3 maj. Tema presenteras några veckor innan mötet.

Om dialogforum

Dialogforum håller i 4-6 möten per år med aktuella teman som berör dig som bor i Fittja. Ta chansen att påverka och berätta för dina lokala politiker vad du tycker om olika frågor. Ordförande i Fittja dialogforum heter Pia Carlsson (V).

Föreslå ämnen att diskutera
Har du en fråga som du tycker att Fittja dialogforum borde ta upp? Tveka inte – kontakta någon av ledamöterna eller besök Fittja medborgarkontor så får du hjälp att föra vidare din fråga.

Kontakt 

Kontaktuppgifter till ordförande i Fittja dialogforum och områdesutvecklare hittar du under kontakt.
 
Kontaktuppgifterna till alla ledamöter i dialogforum hittar du i förtroendemannaregistret.

 

Senast uppdaterad 2017-03-01