image description

Tullinge dialogforum

I Tullinge dialogforum träffar du dina lokala politiker och diskuterar frågor som berör och intresserar dig som bor i Tullinge. Nästa möte äger rum den 28 mars.

​Nästa dialogforum

Att leva livet i Tullinge
Hur får du livspusslet att gå ihop? Vad kan kommunen göra för att främja en god hälsa hos dig som Tullingebo? Dela dina tankar med lokala politiker, kommunens folkhälsosamordnare med flera.
Tid: tisdag 28  mars, kl. 18.30-20.30
Plats: samlingssalen intill biblioteket i Tullinge, Nyängsvägen 3.
 

Om dialogforum

I Tullinge dialogforum sitter 11 politiker från olika partier som utses av kommunfullmäktige. Alla ledamöter bor i eller har god kunskap om Tullinge. Ordförande i Tullinge dialogforum heter Hans Richardsson (S).
 
Dialogforum håller i 4-6 möten per år med aktuella teman som berör dig som bor i Tullinge. I dialogforum får du möjlighet att påverka lokala beslut i ett tidigt skede av beslutsprocessen. Ta chansen att påverka och berätta för dina lokala politiker vad du tycker om olika frågor.

Föreslå ämnen att diskutera

Har du en fråga som du tycker att Tullinge dialogforum borde ta upp? Tveka inte – kontakta någon av ledamöterna eller besök Tullinge medborgarkontor så får du hjälp att föra vidare din fråga.

Kontakt

Kontaktuppgifter till ordförande i Tullinge dialogforum och områdesutvecklare hittar du under kontakt.
 
Kontaktuppgifterna till alla ledamöter i dialogforum hittar du i förtroendemannaregistret.
 

Senast uppdaterad 2017-03-16