image description

Områdesgrupper

Varje kommundel i Botkyrka har en områdesgrupp. Områdesgruppens viktigaste uppdrag är att skapa samarbete mellan alla som bor och arbetar i området och att göra det i dialog med invånarna.

De viktigaste uppdragen

Områdesgrupperna arbetar särskilt mycket med trygghet, brottsförebyggande arbete, folkhälsa och boendemiljö.  Ett annat av områdesgruppens viktigaste uppdrag är att öka delaktigheten bland Botkyrkas invånare. 

Vilka är med

Områdesgrupperna består av representanter från kommunens förvaltningar och andra viktiga verksamheter som finns i varje kommundel som exempelvis bostadsbolag, skolor, föreningar, landsting, polis och centrumägare.

 

Kontakta områdesgruppen

Läs mer om varje områdesgrupp i menyn till vänster för att veta vilka som deltar i ditt område och vilka frågor som diskuteras. Du kan också ringa 08-530 610 00 eller besöka ditt närmaste medborgarkontor för att få mer information.

Senast uppdaterad 2016-01-14