image description

Alby områdesgrupp

Alby områdesgrupp arbetar för att utveckla Alby och att göra det i dialog med dig som bor i området. I områdesgruppen ingår personer från kommunens förvaltningar samt andra viktiga aktörer i Alby t.ex. Botkyrkabyggen, Subtopia och föreningar.

Vilka frågor arbetar områdesgruppen med?

Alby områdesgrupp ska genom dialog med dig som bor i Alby skaffa sig kunskap om vad du tycker är viktigt för ditt närområdes utveckling och framtid.

Särskilt viktigt är frågor om trygghet, hälsa, brottsförebyggande arbete och boendemiljö.

Områdesgruppen arbetar också med genomförandet av utvecklingsprogrammet för Alby och ansvarar för att utvecklingsarbetet i Alby sker i nära dialog med dig som bor i området.
 

Årlig handlingsplan

Varje år skriver områdesgruppens en handlingsplan. Handlingsplanen innehåller konkreta insatser för att stegvis förverkliga målen i utvecklingsprogrammet.
 

Kontakta Alby områdesgrupp

Områdesgruppen vill veta vad du tycker om Alby. När du klagar, lämnar förslag och synpunkter eller diskuterar det som berör dig så bidrar du till att utveckla Alby. Vi får veta vad som är viktigt för dig och vad vi ska arbeta med att förbättra.
 
Du kommer lättast i kontakt med områdesgruppen genom Albys områdesutvecklare, Dennis Latifi. Han har sin arbetsplats på Alby medborgarkontor.

 

Senast uppdaterad 2010-08-27