image description

Social oro och upplopp

Den sociala oron och upploppen som ägt rum i Sverige under senare år har även berört Botkyrka.

Oroligheter som ägde rum framförallt i Alby och Fittja hösten 2009 uppmärksammade Botkyrka kommun på att det finns ett behov av en samverkansgrupp​ och handlingsplan för vad som kan göras för att komma tillrätta med de sociala oroligheterna och upploppen.
   
Huvudkontaktperson i frågor som rör social oro och upplopp är kommunens säkerhetschef Marcus Qvennerstedt. Andra kontaktpersoner är trygghetssamordnare Beyron Ahxner  och säkerhetssamordnare Lena Maria Fritzberg. 
 
Du kan läsa mer om hantering av social oro och upplopp i den fördjupade texten nedan.
 

Fördjupad text

Hantering av social oro och upplopp

Den sociala oron och upploppen som ägt rum i Sverige under senare år ger konsekvenser i samhället, både för den enskilde ungdomen inblandad i oroligheterna, för de ungdomar som misstänks för att vara delaktiga, för de boende och arbetande i ett drabbat område och för samhällsaktörer som har ett uppdrag att utföra.
 

Rapport om social oro och upplopp i kommuner

Sofia Kjellén, statsvetare och projektkoordinator, har under våren 2010 sammanställt den kunskap som finns hos kommuner, polis och räddningstjänst om social oro och upplopp. I uppdraget ingick särskilt att se hur samverkan kring det strategiska och operativa arbetet har sett ut och kan gå till. 
 
Både kommunen, polisen och räddningstjänsten är överens om att ingen part klarar att hantera de sociala oroligheterna ensam. Men genom att samarbeta och ta tillvara varandras resurser blir man mycket starkare. Detta underlättar både det förebyggande och reaktiva arbetet.
 
Aktörer som är viktiga och nämns i rapporten är områdessekreterare, fritidsledare, områdesgrupper, grannstöd och grannsamverkan, Nattvandrare, Lugna Gatan, Botkyrkabyggen med flera.
 

Samordning vid oro

Samordning centralt sker på säkerhetschefens uppdrag och i samverkan med säkerhetssamordnare, polis och räddningstjänst. Rapportering går ut via trygghetssamordnaren till lokala aktörer som områdesutvecklare, nattvandrarföreningar, Lugna Gatan, Hyresgästföreningen i Botkyrka-Salem, Bostadsföretag, kommunens väktare (väktarbilen), Grannsamverkan, Grannstöd med flera.

Senast uppdaterad 2016-01-18