image description

Dödsboanmälan och bouppteckning

En dödsboanmälan behöver lämnas in till kommunen när en person har avlidit. I regel ska också en bouppteckning göras efter den som har avlidit, men i vissa fall kan det räcka med en dödsboanmälan.

​Dödsboanmälan

En dödsboanmälan behöver lämnas in till kommunen när en person har avlidit. Om en avliden person inte lämnar efter sig större tillgångar än att det räcker till begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet kan det räcka med att göra en dödsboanmälan. Den ersätter då bouppteckning.

Bouppteckning

Bouppteckning är en sammanställning över den avlidnes tillgångar och skulder. Den ska göras inom tre månader efter dödsfallet. Du kan få hjälp av begravningsbyrå,  juridiska byråer och advokatbyråer med att göra en bouppteckning.
 
Inom en månad efter det att bouppteckningen är klar ska den lämnas in till skattekontoret i den avlidnes hemort. Skattekontoret registrerar handlingen och bestämmer samtidigt arvsskatten. Om det av någon anledning behövs längre tid kan man ansöka om förlängning hos skattekontoret i den avlidnes hemort.
 
Vid dödsfall är det viktigt att undersöka vilka försäkringar som finns (grupplivförsäkringar, individuella liv- och pensionsförsäkringar etc.) och vilka personer som är förmånstagare.

Kontakt och telefonbedömning

Om du vill ansöka om ekonomisk hjälp gör du det via Kontaktcenter på 08-530 610 00.
 

Senast uppdaterad 2016-01-19