image description

Självservice - näringsliv och arbete

man som jobbar vid en maskin i en industri

Här har vi samlat alla e-tjänster och blanketter inom området näringsliv och arbete. Hittar du inte det du söker kan du använda länken i högerspalten och gå till sidan där vi samlat alla e-tjänster och blanketter i Botkyrka kommun.

​Sök jobb i Botkyrka kommun

Välkommen att söka jobb i Botkyrka kommun. Vi är glada över att du vill jobba här hos oss!
 

E-tjänst - Sök jobb i Botkyrka kommun

Etablera dig i Botkyrka kommun

Här hittar du lediga tomter och lokaler i Botkyrka och de andra kommunerna på Södertörn.

E-tjänst - Etablera dig i Botkyrka

Upphandlingar

Här kan du läsa om aktuella upphandlingar och anmäla ditt intresse att bli leverantör till Botkyrka kommun.

E-tjänst - Lämna anbud (Tend & Sign)

E-tjänst - Aktuella upphandlingar

Serveringstillstånd som finns att söka

  • Stadigvarande serveringstillstånd (e-tjänst)
  • Tillfälligt serveringstillstånd  (e-tjänst)
  • Ändring i befintligt serveringstillstånd (e-tjänst)
  • Serveringstillstånd vid cateringsverksamhet (e-tjänst)
  • Tillfälligt utökad serveringstid (e-tjänst)
  • Anordnande av provsmakning av alkoholdrycker (e-tjänst)
  • Anordnande av provsmakning av egentillverkade alkoholdrycker
  • Gemensamt serveringsutrymme för flera tillståndsinnehavare

Du som har ett tillstånd kan också anmäla: 

Anmäl miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet menas, enligt miljöbalken, all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt ger utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan vara skadlig för människors hälsa eller miljön.

Blankett - Anmäl miljöfarlig verksamhet

Anmäl driftstörning

Är du företagare och vill anmäla att en driftstörning skett i din verksamhet?

Blankett - Anmäl driftstörning i verksamheten

​Anmälan av offentlig lokal

Innan du börjar din verksamhet måste du anmäla den till miljöenheten.

Blankett - Anmälan av offentlig lokal

Starta och driva livsmedelsföretag

Här hittar du de blanketter du behöver för att starta och driva ett livsmedelsföretag.
 
 

Fettavskiljare

Enligt kommunens allmänna bestämmelser får fetthalten i det vatten som släpps i avloppsnätet inte överstiga 50 mg per liter. I praktiken innebär detta att alla verksamheter som tillverkar eller hanterar livsmedel måste ha fettavskiljare.
 
 

Folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel

Blankett - Anmäl försäljning av tobaksvaror

Blankett - Anmäl försäljning av folköl

Blankett - Anmäl försäljning av läkemedel (Till Läkemedelsverket) 

Enskild dricksvattenanläggning

Om din anläggning producerar mycket vatten, försörjer fler än 50 personer eller om vattnet används kommersiellt måste du registrera den hos miljöenheten.
 
 
 

Markupplåtelse

Ordningslagen säger att den som vill använda sig av allmän mark måste ansöka om polistillstånd och tillstånd från markägaren. 

 

Schaktning

Sidan om tillstånd för schakt och trafikanordning samt e-tjänsten ISY Case

Lägenhetsregistret

Du som äger ett bostadshus (det gäller både flerbostadshus, småhus och fritidshus) som är nytt, eller har förändrats ska lämna in uppgifter om detta till lägenhetsregistret. Läs mer på botkyrka.se.
 
 
 

Senast uppdaterad 2016-06-03