image description

Självservice - bo och bygga

Mamma och dotter planterar blommur utanför sitt hem

Här har vi samlat alla e-tjänster och blanketter inom området bo och bygga. Hittar du inte den tjänst du söker kan du använda länken i högerspalten och gå till sidan där vi samlat all självservice i Botkyrka kommun.

Bygglov

Här hittar du de blanketter du behöver när du ska söka bygglov. Mer information om bygglov hittar du på botkyrka.se.

Blankett - Ansökan om bygglov

Blankett - Servisanmälan för vatten och avlopp

Karttjänster

Här kan du göra din beställning av kart- och mät verksamhetens produkter och tjänster.​

Blankett - Samlingskarta

Blankett - Nybyggnadskarta

Blankett - Kartor/övrig uppdrag

Blankett - Beställning av mätuppdrag

E-tjänst - Beställning av nybyggnadskarta

E-tjänst - Kartbeställningar

Felanmälan

Hjälp till att behålla en trevlig utemiljö i Botkyrka genom att använda vårt webbformulär för att göra en felanmälan.

Vattenmätare - Avläsning och flyttanmälan

Du som fastighetsägare ska läsa av din vattenmätare minst en gång om året och lämna informationen till VA-enheten i Botkyrka kommun. Du kan göra detta via e-tjänsten.

E-tjänsten för avläsning och flyttanmälan

Kommunkartan

E-tjänst - Kommunkartan

Schaktning

Sidan om tillstånd för schkt och trafikanordning samt e-tjänsten ISY Case

Lägenhetsregistret

Du som äger ett bostadshus (det gäller både flerbostadshus, småhus och fritidshus) som är nytt, eller har förändrats ska lämna in uppgifter om detta till lägenhetsregistret. Läs mer på botkyrka.se.

Blankett - Småhus och fritidshus

Blankett - Flerbostadshus eller specialbostäder

Bergvärme

Om du ska installera en värmepumpanläggning som tar värme från berg, mark, ytvatten eller grundvatten krävs det en fullgjord anmälan eller ett beslut om tillstånd innan du kan börja.

Blankett - Anmäla/ansöka om värmepumpsanläggning

Blankett - Yttrande över borrning för bergvärme

Enskild avloppsanläggning

Du måste söka tillstånd för att ändra eller anlägga en enskild avloppsanläggning. Använd följande blankett.

Blankett - Ansökan om enskild avloppsanläggning

Markupplåtelse

Ordningslagen säger att den som vill använda sig av allmän mark måste ansöka om polistillstånd och tillstånd från markägaren.

Blankett - Ansökan om tillstånd ordningslagen (hos polisen)

Djurhållning

I Botkyrkas lokala föreskrifter finns det regler om att det behövs ett tillstånd för att ha vissa djur.

Blankett - Djurhållning i detaljplanelagt område

Oljecistern

Cisterner som är placerade i eller ovan mark samt inomhus, som används för eldningsolja till småhus, omfattas av Naturvårdsverkets föreskrifter.

Senast uppdaterad 2017-01-11