image description

Nominera årets företag inom socialt ansvarstagande!

På Botkyrkagalan 2016 vill kommunen återigen uppmärksamma företag som utmärkt sig i form av socialt ansvarstagande. Hjälp oss att nominera företag som har skapat nya möjligheter för Botkyrkabor som står långt från arbetsmarknaden, till exempel:

• Personer med funktionsnedsättning

• Ungdomar mellan 16 och 25 år

• Personer med inga eller svaga kunskaper i svenska språket

• Personer med andra svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden

Med ”nya möjligheter” avses:

• Arbetsträning

• Praktik

• Lärlingsutbildning

• Anställning i olika former

• Annan aktivitet som syftar till varaktigt jobb och/eller meningsfull sysselsättning.

Nomineringen är öppen för alla. Du kan nominera ett företag genom att fylla i formuläret ”Nomineringsblankett” som finns på sidan. E-posta blanketten till annika.gindin@botkyrka.se, eller skicka till: Att. Annika Gindin, Daglig verksamhet, Gröndalsvägen 20, 147 85 Tumba. Sista dag för nominering är 11 september.

Juryn för priset kommer att bestå av representanter från Arbets- och vuxenutbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Företagarna Botkyrka-Salem, samt personer från någon av målgrupperna ovan.

Senast uppdaterad 2016-08-24