image description

Jobbenhet

Erbjuder arbetsmarknadsinsatser för Botkyrkabor 25-65 år som söker jobb.

Du kan antingen ta kontakt med oss själv eller bli inremitterad till oss från en av våra uppdraggivare som till exempel Arbetsförmedlingen eller Socialtjänsten.

Det stöd du får beror på din individuella planering som du gör tillsammans med den hanledare på Jobbcenter som är huvudansvarig för din process hos oss. Handledaren tar fram en handlingsplan och beställer placering i aktiviteter som vi har möjlighet att erbjuda. Det kan röra sig om arbetsträning i någon av våra yrkesverksamheter, om yrkespraktik antingen hos oss eller på annat ställe i kommunen, om språkstöd, jobbsökaraktiviteter eller datorkurser. Du kan också ges möjlighet att delta i kortare utbildningar eller få en så kallad åtgärdsanställning i en av kommunens verksamheter. 

Din utveckling följs upp regelbundet och justering i din initiala planering kan bli aktuell om behov finns. Målet med din vistelse hos oss är att du ska komma så nära arbetsmarknaden som möjligt och förhoppningsvis börja studera och/eller få ett jobb. 

Senast uppdaterad 2017-02-21