image description

Kommunalt aktivitetsansvar

Kommunen har aktivitetsansvar för ungdomar som är 16 till 19 år och saknar skolplacering.

​Vad innebär det kommunala aktivitetsansvaret?

Det kommunala aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska:

  • hålla sig informerad om vilka som omfattas av ansvaret
  • vid behov bidra med insatser för att unga ska starta eller återuppta sina studier och fullfölja sin utbildning 
  • dokumentera och föra register över de ungdomar som omfattas
  • rapportera in dokumenterade uppgifter till SCB​

Vilka omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret?

Du som inte fyllt 20 år och som:

  • fullföljt din skolplikt (det vill säga grundskola eller grundsärskola) men inte genomför eller har fullföljt utbildning på gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning
eller
  • går introduktionsprogram
omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. 

Hos oss kan du få coaching mot studier och jobb.


Senast uppdaterad 2017-01-04