image description

START - Stöd till arbete

Erbjuder stöd till unga vuxna 18-35 år med vissa funktionsnedsättningar som har svårigheter att få arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

​Vad är START?

START är en insats som finansieras av Botkyrka kommun, Samord​ningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem och Arbetsförmedlingen Botkyrka Salem.​

Målet med START är att öka dina möjligheter att finna, få och behålla ett arbete eller börja studera.

Vilka kan delta i START?

Män och kvinnor, 18-29 år bosatta i Botkyrka, Huddinge eller Salem, och som uppfyller något av följande kriterier:

  • är inskriven på arbetsförmedlingen i den grupp av arbetssökande med generella inlärningssvårigheter
  • har utredning som styrker minst en av diagnoserna: lindrig utvecklingsstörning, autismspektrum tillstånd eller förvärvad hjärnskada, men bedöms kunna klara ett skyddat arbete
Du måste själv vilja komma igång med arbete/studier samt ha en tryggad försörjning.

Hur jobbar vi?
START börjar med 1-2 informationsmöten där du får information om våra metoder, arbetsprocess och vad ett deltagande i START innebär. 

STARTs arbete utgår från metoden Supported Employment som i stora drag kan delas upp i tre steg:
  • Kartläggning
  • Praktik
  • Anställning​

Utgångspunkten är alltså en kortare kartläggning där dina förutsättningar, förmågor, intressen och motivation inventeras i form av en yrkesprofil. Därefter matchas din yrkesprofil mot en lämplig praktikplats där du med stöd av START har möjlighet att lära dig jobbet på plats. Om praktiken fungerar väl ansvarar handläggaren från Arbetsförmedlingen för kontakten med arbetsgivaren och administrationen kring en eventuell anställning.

I alla stegen ger STARTs personal individuellt stöd och tar hjälp vid behov även av andra insatser som är viktiga för att du ska kunna lyckas.

Senast uppdaterad 2017-01-04