image description

Träffa jobbcoach i Fittja

​På Fittja medborgarkontor finns en jobbcoach som hjälper dig att söka arbete. Han heter Nessim Becket. Du kan komma utan tidsbeställning.

Jobbcoachens arbetsmetod 

 • Utforska och inventera nuläget
 • Att sätta mål, både kortsiktigt och långsiktigt, utifrån var och ens individuella
 • förutsättningar och behov
 • Titta på vilka alternativ och möjligheter varje individ har
 • Ta beslut utifrån det som kommit fram och i mån av tid göra en handlingsplan

Annan typ av stöd som jobbcoachen kan ge

 • Information om hur man orienterar sig på den svenska arbetsmarknaden
 • och vilka vägar som finns till jobben, visa rent praktiskt ”hur man gör”
 • Intervjuträning
 • Inventera och utforska varje individs styrkor, kunskaper, erfarenheter,
 • färdigheter och kompetenser
 • Praktisk hjälp att skriva CV och personligt brev – informera om hur dessa kan
 • användas när man söker jobb
 • Informera om kulturella koder som gäller på arbetsplatser

Mer om jobbcoaching i Botkyrka kommunen

Målgruppen är alla som bor i kommunen och som är i arbetsför ålder. Kommunens jobbcoach fungerar som ett komplement till andra insatser som finns för arbetssökande i Botkyrka Kommun. I fokus står att förutsättningslöst stödja kommunens invånare i olika frågor som rör arbetsmarknaden och jobbsökarprocessen. Verksamheten har funnits sedan 2000 och startades av Nessim Becket.

 

Senast uppdaterad 2015-02-17