image description

En långt ifrån lagom arbetsplats

Det betyder att Botkyrka är en kontrastrik och kreativ mötesplats. Nästan varje dag bjuder på dynamiska möten, utmaningar och inspiration. Det kräver ett visst förhållningssätt från dig. Är du öppen orädd och energisk? Då passar du här hos oss!

Vi som jobbar inom kommunens alla verksamheter, ca 5500 personer, är till för våra drygt 86 000 medborgare. Vi har medborgarnas fokus, vi erbjuder god service och ett gott bemötande. Utan undantag. Vi vill göra skillnad och våra medborgare ska känna att de kan vara med och påverka sin vardag och närmiljö.

Många av våra medborgare är unga, medelåldern i kommunen bara är 37 år. Vi är mångkulturella på alla plan och har över hundra nationaliteter representerade och nästan lika många språk. Kommunens devis ”långt ifrån lagom” går igen i allt vi gör och skapar en unik stämning. Vi måste tänka nytt och vara öppna för förändringar. Ibland också sticka ut hakan.

Våra ledord

Ledorden är ett antal kärnvärden som utgår från Botkyrka kommuns identitet och ska prägla det dagliga arbetet och vår organisation. Vi ska alla ha samma förhållningssätt till våra ledord.
 
Medborgarnas fokus – vi erbjuder god service och ett gott bemötande
 
Öppen – vi samarbetar och bjuder in till dialog och är öppna för förändringar
 
Orädd – vi är kreativa och har mod att pröva nya idéer
 
Energisk – vi har kraft och kompetens att nå våra mål och visa resultat
 
 
 

Senast uppdaterad 2015-03-04