image description

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum (MKC) är en stiftelse under Botkyrka kommun som verkar för ett samhälle där mångfalden reflekteras i den nationella självbilden och där migration är en självklar del i det svenska kulturarvet.

​MKC bedriver utbildning och forskning och har ett bokförlag. I MKC:s kulturhus välkomnas besökare till utställningar, specialbibliotek, kulturpedagogisk verkstad samt kafét Tavernan.

Läs mer om Mångkulturellt centrum i högerspalten.

Senast uppdaterad 2015-06-16