image description

Kreativa fonden

Få stöd för dina idéer

​Kreativa fonden startades 2013 av Botkyrka kommun i syfte för att möjliggöra och synliggöra egna idéer och initiativ hos Botkyrkabor och andra aktörer. Fonden vänder sig till projekt som är kulturellt eller kreativt nyskapande, är bra för Botkyrkaborna och platsen Botkyrka samt leder till nya samarbeten​. Projekten ska genomföras på plats i Botkyrka och gärna involvera Botkyrkaborna. 

Läs mer om Kreativa fonden på http://www.botkyrka.se/bibliotekochkultur/Stipendier-och-stod/kreativafondenbotkyrka​

Senast uppdaterad 2016-01-19