image description

Regionalt och nationellt stöd

För dig med idéer finns flera möjligheter att även söka finansiering från regionalt och nationellt håll.

Några av dessa är:

  • Innovativ Kultur som erbjuder projektstöd, kvalificerad rådgivning och ett omfattande nätverk. Centret jobbar snabbt och otraditionellt, prioriterar personlig dialog och bjuder in till kreativa möten, bland annat idéloft i samband med ansökan. Särskilt gillas projekt som aldrig genomförts förut och som befinner sig i uppstartsfasen.
    Vill du veta med om Innovativ Kultur? Hör av dig till kajsa.fogelberg@stockholm.se, Mobil: 076 -123 18 51 eller läs mer på http://www.innovativkultur.se/sv
  • Kulturbryggan, med utlysningar som är öppna både för enskilda individer, ideella föreningar och företag samt större organisationer och institutioner. Vill du veta mer om Kulturbryggan? Ring 08-405 10 00 (växel) eller kolla in länken http://www.kulturbryggan.se/
  • PostkodLotteriets Kulturstiftelse tar löpande emot projektidéer från ideella organisationer, föreningar eller stiftelser. Projekten ska ha en tydlig början och ett tydligt slut samt vara utöver ordinarie verksamhet. I regel stödjer Kulturstiftelsen ettåriga projekt. Vill du veta mer om Kulturstiftelsen? Ring 08-562 488 00 eller läs mer på www.kulturstiftelsen.se
  • Allmänna Arvsfonden stödjer ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer, som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning på deras egna villkor. Arvsfonden ger inte stöd till enskilda personer eller företag. Arvsfonden erbjuder två sorters stöd - projektstöd, som ges till projekt, och lokalstöd, som ges till ny, om- och tillbyggnad av lokaler. Vill du veta mer om Allmänna Arvsfonden? Ring  08-700 08 00 (växel) eller läs mer på www.arvsfonden.se 

Vill du bolla finansiering av din idé med oss på Botkyrka kommun innan du söker pengar regionalt eller nationellt? Några av dessa Du hittar våra kontaktuppgifter i högerspalten

Senast uppdaterad 2015-06-16