image description

Expedition Botkyrka hjälper unga att ta makten över sitt liv och sina idéer

Expedition Botkyrka är ett ledarskapsprogram som identifierar, stärker och lyfter unga talanger i Botkyrka.

 
Programmet riktar sig till tjejer och killar mellan 15 och 25 år. Det är en plattform och språngbräda för unga ledare och entreprenörer som vill utvecklas, få utlopp för sin kreativitet och sina idéer och som vill vända problem till lösningar.
 
I programmet skapar deltagarna egna projekt- och affärsidéer som löser någon av Botkyrkas hållbarhetsutmaningar: att skapa arbete för alla, få fler att känna sig hemma i Botkyrka, fixa de bästa skolorna, bli klimatneutrala, att alla är friska och mår bra och har förtroende för varandra och för demokratin.
 
Unga som genomgår programmet får en ökad tilltro till sin egen potential och kapacitet att ta makt över sitt liv och sin framtid.

Nu kan du ansöka till Expedition Botkyrka 2016/17

Du anmäler dig via Facebooklänken under rubriken "Läs mer" till höger på sidan. Klicka på ”Gå med” på Facebooksidan för att komma till anmälan. Programmet startar med en utbildningshelg 17-18 september.

Vad lär du dig?

Expeditionen Botkyrka erbjuder en skarp utbildning i personligt ledarskap, entreprenörskap, grupprocesser, kreativitet, idéutveckling, projektledning, affärsutveckling samt kommunikation.
 
Genom programmet får deltagarna ökad förståelse för hållbar utveckling på global såväl som lokal nivå. De får inblick i de utmaningar samhället står inför och hur de själva kan skapa lösningar lokalt. De får även en fördjupad förståelse för samhällsentreprenörskap som metod att driva förändring. Deltagarna träffar nya vänner från andra delar av kommunen och knyter betydelsefulla kontakter inom näringslivet, civilsamhället och den offentliga sektorn.
 
I utbildningen får ungdomarna en ökad förståelse för sin framtida yrkesbana samt kännedom om nya möjligheter i och runt Botkyrka. Expedition Botkyrka banar vägen för ungas intåg på arbetsmarknaden genom att inspirera till utforskandet av nya vägar till nya jobb, samt möjligheten att skapa sitt eget arbete.
 

Expeditionen löper över ett år

Expedition Botkyrka pågår under ett spännande år, med fem helgträffar under hösten, och ett mentorskapsprogram under våren. Den femte helgträffen består av en intensiv och utmanande 48-timmarstävling där ett vinnarlag utses av en jury och vinner 10 000 kronor.
 
Varje lag som har utvecklat en idé inom ramen för Utbildningshelgerna och/eller 48-timmarstävlingen erbjuds en mentor som stöttar dem under en vårterminen

Se filmen om Expedition Botkyrka

 

 Expedition Botkyrka

 

 

Expedition Botkyrka arrangeras av Botkyrka kommun och genomförs av The Good Tribe med stöd av Allmänna Arvsfonden.

Sagt från Expedition Botkyrka 

“Det här är en sån rolig kontrast till skolan, jag får jobba kreativt och i verkligheten…”
Deltagare
 
“Nu kan man dö lugn. Nu vet jag att det finns sådana som tar över och utvecklar den här världen.”
Mentor

Senast uppdaterad 2016-09-05