image description

Alfred Nobels allé

​Nu finns en klar detaljplan för Alfred Nobels Allé i Botkyrka. Därefter sker utbyggnad av gata och VA. Tomterna beräknas vara byggklara 2018.

  • Tomtpris ej fastställt.
  • Tomtarea: 22 000 m2
  • llustrationsbilden nedan visar antal respektive storlek på tomterna. Planen är under utarbetande, i granskningsskedet av planprocessen och ännu inte antagen.
  • Kontakt : Anna Anderberg, näringslivschef anna.anderberg@botkyrka.se
  • Intresseanmälan är öppen

 

Illustrationsbild: Allfred Nobels Allé

 

Senast uppdaterad 2017-02-02