image description

Botkyrka Södra Porten

​I anslutning till E4:an och Eriksbergs industriområde planeras ytterligare mark för verksamheter. Första detaljplanen inom området beräknas bli färdig 2018. Därefter sker utbyggnad av gata och VA. Första tomtmarken beräknas vara byggklar under slutet av 2018.

Senast uppdaterad 2017-02-02