image description

Riksten företagspark

Detaljplan är under framtagande. Den färdiga detaljplanen (del 1) kommer att innehålla ungefär 7 ha kvartersmark. Marken beräknas preliminärt vara byggklar 2017/2018.
  • Tomtpris är ej fastställt
  • Tomtarea: 70 000 m2
  • Kontakt: Anna Anderberg, näringslivschef anna.anderberg@botkyrka.se
  • Intresseanmälan är öppen​

Senast uppdaterad 2017-02-02