image description

Botkyrka – en del av Stockholmsregionen

Välkommen till porten till Stockholm. Botkyrka kommun är strategisk placerat söder om Stockholm och utgör en vital del av det regionala tillväxtområdet Södertörn.

 

 Botkyrka

 

 

Botkyrka är partnerkommun i samarbetsprojektet Stockholm Business Alliance (SBA). Genom att lyfta regionens samlade fördelar skapas bättre förutsättningar för att locka investerare och nya etableringar. Den gemensamma visionen är att långsiktigt behålla positionen som norra Europas ledande tillväxtregion. SBA är ett partnerskap mellan 50 kommuner i sju län där fokus ligger på att attrahera utländska investeringar till regionen. Målet är att skapa en internationellt konkurrenskraftig region vad gäller näringslivsutveckling.

Partnerkommunerna ska tillsammans verka för att:

  1. locka internationella investeringar till Stockholm-Mälardalen och
  2. öka samarbetet inom näringslivsfrågor.

Den internationella marknadsföringen görs under det gemensamma budskapet Stockholm — the Capital of Scandinavia.

 

Två personer diskuterar

Fotograf: Linn Arledal

 

Nöjd-kund-index, NKI

En viktig del av arbetet är att förbättra kommunernas service till företagen och SBA genomför därför varje år serviceundersökning (NKI, Nöjd-kund-index) i samtliga kommuner och jobbar genom gemensamma utbildningsinsatser för att totalsiffran ska höjas. Därmed ska utländska och inhemska företag och investerare få en service i toppklass. 

Senast uppdaterad 2015-12-11