image description

Nätverk och samarbeten

För att stimulera och påverka utvecklingen av det regionala och lokala närings- och arbetslivet initierar och deltar Botkyrka kommun i olika nätverk och samarbetsprojekt. I presentationen nedan hittar du information om nätverk och samarbetsprojekt.

En illustration på flera människor som håller hand och bildar en kedja

 

Illustrativ pil

Nyföretagarcentrum Botkyrka-Huddinge

Lokalt samarbete i syfte att främja nyföretagande i kommunen.

Illustrativ pilFöretagarna Botkyrka-Salem

Företagarna är en medlemsorganisation för företagare som verkar för att skapa bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige.

Illustrativ pil ALMI/IFS

Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser.
Till hemsidan.

Illustrativ pil Södertörnssamarbetet

Södertörnskommunerna är en viktig och växande del i stockholmsregionen. De åtta kommunerna på Södertörn är: Botkyrka, Nykvarn, Nynäshamn, Haninge, Huddinge, Salem, Södertälje och Tyresö. Tillsammans äger kommunerna gemensamma bolag och organisationer. Benchmarking, opinionsbildning och utvecklingsprojekt  är exempel på samarbeten som pågår.
Till hemsidan.

Illustrativ pil Kunskapsstaden Flemingsberg

I Flemingsberg förenas ung kreativ energi med hög internationell kompetens. Dagligen möts 15 000 studenter, tusentals forskare, läkare, lärare, sjukvårdspersonal, små- och storföretagare med flera i ett internationellt centrum för nya och spännande samarbeten.
Till hemsidan.

Illustrativ pil Flemingsberg Science

Flemingsberg Science arbetar för att stärka utvecklingen inom medicinsk teknik och diagnostik i Stockholm, och det innovationsdrivna företagandet i Flemingsberg. 
Huvudmän är Karolinska Institutet, KTH, Södertörns Högskola, Huddinge och Botkyrkas kommuner samt Stockholms läns landsting.
Till hemsidan.

Illustrativ pil Karolinska Institutets Science Park

Karolinska Institutet Science Park ska, som en del av Karolinska Institutets innovationssystem, nyttiggöra forskningsresultat inom life science, genom att skapa en affärsutvecklande miljö av högsta internationella kvalitet för tillväxt av nystartade och etablerade företag och utgör därmed ett stöd för hälso- och sjukvårdens utveckling.
Till hemsidan.

Illustrativ pil Stockholm Business Alliance

Stockholm Business Alliance (SBA) är ett partnerskap med 53 kommuner som arbetar tillsammans för att utveckla Stockholmsregionen och samlar regionen under det gemensamma varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Fokus ligger på att attrahera utländska investeringar till regionen.
Till hemsidan.

Illustrativ pil Stockholms handelskammare

Handelskammaren är en medlemsorganisation som driver frågor som är avgörandeför att skapa bättre förutsättningar för tillväxt och konkurrenskraft i huvudstadsregionen.
Till hemsidan.

Senast uppdaterad 2015-12-09