image description

Kontakta oss

På näringslivscentret är vi fyra som arbetar. Vill du komma i kontakt med oss? Här hittar du våra kontaktuppgifter!


 
Näringslivschef

Ansvarar för övergripande näringslivsservice, strategiska frågor, etablering, kontakter och information.

Anna Anderberg
Telefon:073- 421 86 50
Skicka meddelande ​

  

Näringslivsutveck​lare 

Ansvarar att leda och utveckla företagsklimatet, mötesplatser, utbildningar samt nätverk, rådgivning och företagsbesök.

Anna Kayal
Telefon:070- 231 03 53
Skicka meddelande

 

 

Näringslivsstrateg
 
Ansvarar för framtagande av analyser, årlig statistik, näringslivsplan, rådgivning och företagsbesök.
 
Mariam Yousif Baythoon
Telefon:072-585 16 40
 
 

 
Näringslivssamordnare


Ansvarar att samordna företagsbesök, rådgivning, projekt och stimulera entreprenörskap. 

Jessica Drugge
Telefon: 072- 513 02 60
 
 
 Näringslivsstrateg
 
Vikarierar istället för Mariam Baythoon som är föräldrarledig från mars 2017.
 
Rana Malaki
Telefon:072-585 16 40

Senast uppdaterad 2016-12-21