image description

Anmälan om försäljning av tobaksvaror

Anmälan

Du som ska sälja tobaksvaror är skyldig att anmäla detta till miljöenheten. Anmälan ska göras innan verksamheten påbörjas.
 
Med anmälan ska du skicka in en kopia på verksamhetens egenkontrollprogram.
Kommunen har en handläggningstid på max 10 dagar.

Egenkontrollprogram

För att kontrollera försäljningen är du skyldig att ha ett egenkontrollprogram.

Avanmälan eller ändring

Om du ändrar din verksamhet eller upphör med din tobaksförsäljning ska du meddela detta till miljöenheten via telefon eller epost.

Avgift

Miljöenheten tar ut en årlig tillsynsavgift som för närvarande är 2 070 kr. Avgiften tas ut från och med det år då försäljningen startar.

Information om försäljning

  • Du får endast sälja till personer över 18 år.
  • Du bör kontrollera legitimation på personer som ser ut att vara under 25 år.
  • Du får inte sälja till någon som du misstänker ska langa varorna till personer under 18 år.
  • Det måste finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om åldersgränsen.
  • Du får inte sälja lösa cigaretter eller i förpackningar om färre än 19/20 stycken.
  • Förpackningarna ska vara försedda med rätt märkning/hälsovarning på svenska.
  • Det får inte finnas reklam utanför butiken eller på skyltar i fönstret.
 
Fler regler finns i Tobakslagen (1993:581) och i annan relevant lagstiftning.

Kontakt:

Miljöenhetens livsmedelsinspektörer. Ring växeln på 08-530 610 00.

Senast uppdaterad 2017-02-01