image description

Anmälan och information om folkölsförsäljning

Butiker och serveringar i Botkyrka som ska sälja folköl är skyldiga att anmäla detta till miljöenheten. Anmälan ska göras innan verksamheten påbörjas.

 

Villkor för att få sälja och servera folköl

För att få sälja eller servera folköl krävs att din verksamhet är registrerad som livsmedelsanläggning.
 
Om du har en butik måste du ha ett brett sortiment av matvaror i din butik så att kunden kan tillaga en komplett måltid. Ett kiosksortiment bestående av t.ex. glass, godis, chips, kaffe, te, kakor och liknande är inte tillräckligt för att uppfylla kravet på tillhandahållande av matvaror enligt alkohollagens bestämmelse om folkölsförsäljning.
 
Om du vill servera folköl måste du också servera mat och lättdrycker.

Anmälan

Du som ska sälja och servera folköl är skyldig att anmäla detta till miljöenheten. Anmälan ska göras innan verksamheten påbörjas. Om du redan har ett serveringstillstånd för alkohol behöver du inte anmäla servering av folköl.
 
Kommunen har en handläggningstid på max 10 dagar.

Egenkontrollprogram

För att kontrollera försäljningen är du skyldig att ha ett egenkontrollprogram. Mallar med förslag på egenkontrollprogram finns i högermarginalen och på Folkhälsomyndigheten hemsida, se länk under "Läs mer". Där finns de även på flera språk.

Avanmälan eller ändring

Om du ändrar din verksamhet eller upphör med din folkölsförsäljning eller servering ska du meddela detta till miljöenheten via telefon eller epost.

Avgift

Miljöenheten tar ut en årlig tillsynsavgift som för närvarande är 2 070 kr. Avgiften tas ut från och med det år då försäljningen startar.

Information om försäljning och servering

  • Du får endast sälja till personer över 18 år.
  • Du bör kontrollera legitimation på personer som ser ut att vara under 25 år.
  • Du får inte sälja till någon som du misstänker ska langa folköl till personer under 18 år.
  • Du får inte sälja eller servera någon som är märkbart berusad.

Fler regler finns i Alkohollagen (2010:1622).

Kontakt

Miljöenhetens livsmedelsinspektörer. Ring växeln på 08-530 610 00.

Senast uppdaterad 2017-02-01