image description

Import av livsmedel

Vid import av livsmedel ska en anmälan om registrering göras till miljöenheten. Kravet gäller även företag som handlar med livsmedel utan att komma i kontakt med dem. Till exempel importkontor eller matmäklare.

Registrering

Anmälan om registrering måste vara inskickad till miljöenheten senast 14 dagar innan du startar verksamheten. Anmälningsblanketter hittar du i marginalen till höger.

Svensk märkning

Tänk på att du som importör är ansvarig för att de importerade varorna har korrekt märkning på svenska när de säljs vidare. Mer information om märkning hittar du under länken till höger.

Handläggningstid:

Du får starta din verksamhet 14 dagar efter att anmälan inkommit till miljöenheten.

Avgift:

Miljöenheten tar ut en avgift på 980 kr för registreringen. Dessutom tas en årlig avgift ut för livsmedelskontrollen.

Senast uppdaterad 2016-03-21