image description

Livsmedelskontroll

Miljöenheten kontrollerar att Botkyrkas restauranger, storhushåll, gatukök, livsmedelsindustrier och matbutiker följer livsmedelslagstiftningens krav.

Livsmedelskontroll innebär att du som företagare får besök av miljöenhetens tjänstemän. Vi kommer oftast oanmälda. Kontrollen är inriktad på egenkontroll.

Vi ger också råd till den som ska starta en livsmedelsverksamhet t.ex. restauranger eller butiker och vi rycker ut vid misstänkta matförgiftningar. Vårt mål är att livsmedel ska hanteras så säkert att människors hälsa och välbefinnande inte påverkas negativt.

Så genomför vi tillsynen:

Flödesschema livsmedelstillsyn (Klicka på bilden för att se flödesschemat i större format.)

Handläggningstid:

Vår uppföljning sker efter tre veckor.

Avgifter för tillsynen:

Livsmedelsföretagare betalar en årlig kontrollavgift. Avgiftens storlek beror på typ och omfattning av verksamhet. Om verksamheten har brister som måste följas upp tar vi även ut en extra tillsynsavgift för nedlagd tid.

Senast uppdaterad 2015-03-11