image description

Tillfälliga och rörliga livsmedelsverksamheter

Rörliga / tillfälliga lokaler är tält, marknadsstånd och mobila försäljningsfordon som används vid till exempel marknader och sportevenemang.

Registrering

Du måste lämna in en anmälan om registrering senast 14 dagar innan du ska bedriva verksamheten. Detta gäller även tidigare registrerade livsmedelsverksamheter som tillfälligt vill bedriva verksamhet på en annan plats. Anmälningsblanketter hittar du under Hämta blankett.

Om verksamheten är varaktigt registrerad i en annan kommun ska beslutet om registrering kunna visas upp vid kontrollbesök på försäljningsplatsen.

Handläggningstid

Du får starta din verksamhet 14 dagar efter att du lämnat in en komplett anmälan om registrering. 

Avgift

Miljöenheten tar ut en avgift för registreringen. Miljöenheten har även rätt att ta ut en avgift för extra offentlig kontroll.

Markupplåtelse

Om du har en mobil anläggning såsom en vagn eller ett stånd behöver du tillstånd för att få sälja på kommunal mark. Mer information finns på sidan om markupplåtelse, se länk till höger. Om marken är privat behöver du tillstånd av markägaren.

Senast uppdaterad 2016-03-21