image description

Avgifter serveringstillstånd

Kommunfullmäktige beslutar om handläggningsavgifter för serveringstillstånd. Avgiften tas ut för att täcka handläggningen av ditt ärende och innebär inte att du automatiskt får tillstånd. Avgifterna är från och med 2016-03-01 enligt nedan.

Så betalar du 

Avgiften betalar du in efter att du skickat in ditt ärende.  Du betalar till Botkyrka kommuns bankgiro 624-1061.

På inbetalningskortet eller i meddelanderaden vid betalning genom internetbank skriver du namn på sökanden och att betalningen avser serveringstillstånd.

Typ av ärende
Avgift
​Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten
​10 000 kr
​Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap
​9 000 kr
​Serveringstillstånd vid cateringverksamhet
​9 000 kr
​Tillstånd för anordnande av provsmakning av egentillverkade alkoholdrycker
​6 000 kr
​Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
​5 000 kr
​Ändring befintligt serveringstillstånd
​3 500 kr
​Tillstånd för flera tillståndshavare att utnyttja ett gemensamt serveringsutrymme
​2 500 kr
​Anmälan om ändrade ägarförhållanden
​2 500 kr
​Tillstånd för anordnande av provsmakning
​4 000 kr
​Tillfälligt utökad serveringstid
​2 000 kr
​Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap
​700 kr
​Anmälan av lokal för cateringverksamhet
​500 kr
​Anmälan av serveringsansvarig personal
​Avgiftsfri
​Anmälan om provsmakning av alkoholdrycker
​Avgiftsfri
​Anmälan om kryddning av spritdrycker för servering
som snaps
​Avgiftsfri
​Tillfälligt tillstånd för anordnande av provsmakning
​2 000 kr
 

 

Senast uppdaterad 2016-02-26