image description

Hitta upphandlingar

Botkyrka kommun annonserar alltid sina upphandlingar i en allmänt tillgänglig databas, upphandlingsverktyget Tend & Sign i Opics regi.

I Tend & Sign annonserar vi ut pågående och planerade upphandlingar och det är enkelt för dig att ladda hem förfrågningsunderlag för respektive upphandling.
 
Förfrågningsunderlaget består oftast av upphandlings-föreskrifter, kravspecifikation för varan eller tjänsten samt kommersiella villkor och relevanta bilagor.
 
I Tend & Sign finns det möjligheter att se vilka upphandlingar som kommunen planerar att göra det närmaste halvåret.
 
Vid alla affärer utom de allra minsta måste Botkyrka kommun annonsera och gå ut i någon form av offentlig upphandling. Det bästa sättet att bli leverantör till kommunen är att lämna anbud i en sådan upphandling.
 
Du hittar en sammanställning över Botkyrka kommuns pågående upphandlingar under rubriken "Aktuella upphandlingar" till höger på sidan.
 

Planerade upphandlingar

Genom länken "Planerade upphandlingar" i högerkanten hittar du upphandlingar som har påbörjats men ännu ej utannonserats i Tend & Sign.

 

Senast uppdaterad 2016-06-14