image description

Upphandlingsförfaranden - över och under tröskelvärdet

Vad styr vilket upphandlingsförfarande?

Över tröskelvärdet
När en upphandling som Botkyrka ska genomföra, i egenskap av kommun, beräknas överstiga ca 1,9 Mkr gällande varor/tjänster eller ca 48 Mkr gällande byggentreprenad finns det fyra olika förfaranden att välja mellan beroende på vilken som lämpar sig bäst för upphandlingen:
 
- öppet förfarande
- selektivt förfarande
- förhandlat förfarande (med eller utan annonsering)
- konkurrenspräglad dialog
 
Under tröskelvärdet
I det fall Botkyrka kommun ska upphandla varor, tjänster eller byggentreprenader och värdet av upphandlingen beräknas hamna under ovan angivna tröskelvärden finns följande förfaranden att välja mellan i förhållande till upphandlingen:
 
- förenklat förfarande
- urvalsförfarande
- direktupphandling

Senast uppdaterad 2011-10-07