image description

Projekteringsanvisningar för fastigheter

Här finns de anvisningar för de tekniska krav på våra fastigheter som vi ställer utöver lagar, förordningar, EU-direktiv och branschspecifika anvisningar.

Botkyrka kommuns egna lokaler och anläggningar ska vara producerade utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv, med hänsynstagande till miljöpåverkan, energiförbrukning och förvaltningseffektivitet.

Anvisningarna bygger på erfarenheter från den praktiska fastighetsförvaltningen.

Du kan ladda ner anvisningarna här till höger under "Projekteringsanvisningar"

Eftersom en del av dem är ganska stora är det bättre att högerklicka på dem och välja att spara dem på din egen hårddisk.

Senast uppdaterad 2014-03-14