image description

Stöd från äldreomsorgen – när du behöver hjälp i vardagen

Om din sjukdom gör att du får svårt att klara vardagen, kan du få hjälp genom kommunens omsorg. Hjälpen ansöker du om hos kommunens biståndshandläggare. 

  • Trygghetslarm – ett litet larm som du alltid bär på dig, och kan använda för att få hjälp av personal om du skulle ramla eller känna dig orolig.
  • Hemtjänst – hjälp med vardagssysslor som att städa, tvätta, handla, laga mat eller gå ärenden. Du kan också få stöd med din personliga omvårdnad, som att komma ihåg att ta medicinen, duscha, klä på dig.
  • Dagverksamhet – aktiviteter för dig som behöver komma ut och träffa andra, bryta ensamhet, och träna på att behålla fysiska, sociala och kognitiva förmågor. För dig som har en demensdiagnos finns dagverksamhet anpassad efter dina behov.
  • Botkyrkafixaren – enklare fixarhjälp hemma, till exempel att byta glödlampor i taket, hämta tunga saker från källare och vind, sätta upp gardiner.
  • Syn- och hörselintruktör– gratis rådgivning om hur du använder och sköter om syn- eller hörhjälpmedel.
  • Boende för äldre – för dig som behöver mer omsorg än du kan få med hjälp av hemtjänst eller anhöriga hemma. För dig som har demensdiagnos finns avdelningar på vård- och omsorgboende där omsorg och miljö är speciellt anpassade. Du kan också få omsorg tillfälligt på ett vård- och omsorgsboende; till exempel om du är svag efter en sjukhusvistelse, eller om dina anhöriga behöver avlastning. Du kan få omsorgen vid ett enstaka tillfälle (så kallad korttidsplats) eller under återkommande perioder (så kallad växelvård).

Fler tjänster och service för dig som behöver stöd hittar du i menyn till vänster.

Botkyrkas demenssjuksköterska – rådgivning i demensfrågor

Botkyrka har en demenssjuksköterska som ger stöd och råd till dig som har en demenssjukdom och till dina anhöriga. Du kan boka tid för enskilt samtal, eller ställa frågor via telefon eller mejl. Demenssjuksköterskan arbetar även med utbildning och rådgivning till personal inom omsorgen.

Äldreomsorgens personal har kunskap om demens

Personalen i hemtjänsten och på dagverksamheterna har grundläggande utbildning, erfarenhet och kunskap om demenssjukdomar och bemötande.  Desamma gäller personalen på våd- och omsorgsboendena, men här finns även demenscoacher som har specialkunskaper om demenssjukdomar.
 
All personal inom äldreomsorgen har ett personcentrerat förhållningssätt, vilket betyder att man utgår från hur just du upplever vardagen.  Det handlar om att se dig och inte sjukdomen, och att låta dina förutsättningar, behov och önskemål styra hur omsorgen utformas.  
 

 

Senast uppdaterad 2016-12-21