image description

God kvalitet

 

Garanti: Dina önskemål och behov är vägledande för vårt arbete, och alla beslut och insatser utgår från vad du behöver och vill ha stöd och hjälp med.

 • Din kontaktman planerar in ett samtal med dig minst var tredje månad eller oftare vid behov, så att ni kan följa upp att du får det stöd du behöver.
 • Om ditt behov av stöd förändras hjälper vi dig att berätta det för din biståndshandläggare.
 • Vi rapporterar alltid om vi ser eller misstänker att du far illa. Alla missförhållanden och risker rapporterar vi enligt Lex Sarah och Lex Maria för att säkerställa god kvalitet.
 • Vi ger dig stöd att lämna synpunkter. Om du inte är nöjd, åtgärdar vi det direkt eller hjälper dig att lyfta frågan till ansvarig person.

 

Garanti (vård- och omsorgsboende): Du har möjlighet att ha inflytande över din måltidssituation, och vi ser till att du får den mat du behöver för att må bra.

 • Måltider som är tillagade i kommunens kök är näringsvärdesberäknade.
 • Vi följer upp och dokumenterar att du får tillräckligt med mat och dryck och kontaktar dietist vid behov för att hjälpa till att öka din aptit.
 • Om du vill/behöver mer än frukost, lunch och middag erbjuder vi mellanmål, kvällsmål och nattmål.
 • Vi ser till att måltiderna är väl fördelade över dygnets timmar, och du får frukost, lunch, mellanmål, middag, kvällsmål och nattmål.
 • Du får speciellt anpassad mat om du speciella behov (t.ex. etiska, religiösa eller medicinska behov).
 • Du har två alternativa rätter att välja på till lunch.
 • Vi har matråd där du kan vara med och påverka matsedeln.

 

Garanti (vård- och omsorgsboende): Personal finns vid din sida vid vård i livets slutskede för att minska smärta, oro eller andra symtom

 • Vi är flexibla vid bemanning vid vård i livets slutskede så att du inte ska behöva dö i ensamhet.
 • Vi ger smärtlindring vid behov.
 • Vi erbjuder anhöriga/närstående möjlighet att finnas nära i livets slutskede.
 • Sjuksköterska erbjuder avslutssamtal till anhöriga.
 

Senast uppdaterad 2014-03-07