image description

Gott bemötande

Garanti: Vi bemöter dig med respekt och som en unik person

  • Vi ger dig uppmärksamhet genom att hälsa, benämna dig vid namn och ha ögonkontakt.
  • Vi visar att du är viktig genom att vara närvarande, lyssna och ta oss tid.
  • Vi visar intresse, empati och förståelse för din livssituation.
  • Vi lyssnar och tar oss tid att stödja dig när du är nedstämd eller orolig.
  • Vi tar oss tid för enskilt samtal med dig när behov finns och väljer tillfälle och plats där det är ostört.
 

Senast uppdaterad 2014-03-07