image description

Meningsfullhet

Garanti: Vi ger dig stöd att ha ett vårdat och värdigt yttre

 • Vi hjälper till med rakning, nagelvård, smink, frisyr mm, och ser till att
  glasögon är rena och att batterier fungerar i hörapparaten.
 • Vi tar hjälp av din levnadsberättelse för att få veta vad du tycker är
  viktigt att ta hänsyn till utifrån din personliga livsstil.
  

Garanti: Du får möjlighet till utevistelse och fysisk aktivitet  

 • Vi stödjer dig att ta upp dina behov och önskemål om utevistelser och
  fysisk aktiviteter med din biståndshandläggare (hemtjänsten).
 • Vi erbjuder daglig utevistelse, och ger dig stöd att gå på promenad eller
  att sitta ute på balkong/terrass eller i trädgården (vård- och omsorgsboende).
 • Du får påverka när och vilka fysiska aktiviteter och utevistelser du vill ha.

 

Garanti: Vi ger dig stöd att uppleva att du har ett värde och finns i ett socialt sammanhang

 • Vi tar hänsyn till dina intressen, ditt sociala umgänge och din kultur/religion 
    för att se vad du vill göra i din vardag.
 • Vi ser din levnadsberättelse som en viktig källa för att få kunskap om dina
    intressen och sociala sammanhang.
 • Vi erbjuder dig att delta i gemensamma aktiviteter och måltider och lyssnar 
    om du vill delta (vård- och omsorgsboende).
 • Vi samtalar med dig för att hjälpa dig att bevara dina minnen.
 • Vi uppmuntrar dig att besöka kyrkan, moskén eller andra sammankomster om du så önskar.

 

Senast uppdaterad 2015-02-24