image description

Vem kan få ekonomiskt bistånd?

Några vanliga frågor och svar om vem som kan få ekonomiskt bistånd.

Får jag ha tillgångar?

Nej, den som har pengar på banken, värdepapper, bil, äger sin bostad, har eget företag eller andra tillgångar i Sverige – eller i annat land – kan normalt inte få ekonomiskt bistånd, eftersom tillgångar kan ge pengar om man säljer dem. 
 
Undantag kan finnas om du till exempel behöver ha bil för att klara av ditt arbete. Du behöver heller inte sälja din bostad om du söker ekonomiskt bistånd bara för en kort tid. Beslut om undantag fattas efter en individuell prövning. 

Vad gör jag om jag har skulder?

Du kan inte få ekonomiskt bistånd för att betala lån eller skulder. Däremot kan du få budget- och skuldrådgivning hos oss. Med budget- och skuldrådgivare kan du diskutera exempelvis hur du kan lägga upp avbetalningar på dina skulder.  ​

Kan jag få bistånd när jag väntar på sjukpenning eller pension?

Ja, men sedan betalar försäkringskassan motsvarande belopp av dina pengar till oss.

Kan jag få ekonomiskt bistånd om jag är långtidssjukskriven?

Ja, om din sjukpenning är för låg eller om du inte får någon sjukpenning alls, då kan du ha rätt till ekonomiskt bistånd.

Kan jag som studerar få ekonomiskt bistånd?

Nej, du som är vuxen och studerar ska i regel kunna försörja dig på de pengar du har rätt att få genom Centrala studiestödsnämnden (CSN). Som studerande förväntas du klara din försörjning genom studielån från CSN under terminerna. Om du som studerande inte lyckas ordna din försörjning mellan två terminer genom t ex feriearbete, kan du kontakta oss. Tänk på att börja söka arbete i god tid inför sommarlovet och på att anmäla dig till Arbetsförmedlingen första dagen av sommarlovet.  

Kan jag som är arbetslös få ekonomiskt bistånd?

Ja, det kan du få, samtidigt som du utifrån egen förmåga gör vad kan för att bli självförsörjande. För att öka möjligheten att få ett jobb kanske du behöver kompetensutveckling. Då kan du bli erbjuden praktik, arbetsprövning eller kurser av arbetsförmedlingen eller socialtjänsten. ​

Senast uppdaterad 2016-05-24