image description

​Nu behövs mer personal

Evakueringsboendet i Tullinge har varit igång i knappt två månader. Det har varit en utmaning att sätta upp en verksamhet på så kort tid, men nu fungerar boendet som det är tänkt för de flyktingar som kommer hit, och det praktiska flyter på.


Det berättar Susanne Sallami som är driftansvarig för Botkyrkas tillfälliga evakueringsboenden. Hittills har drygt 350 asylsökande passerat genom boendet i Tullinge, som har plats för 50 personer. De flesta är väldigt trötta och väldigt hungriga när de kommer. 

- Det här är första stället där de ”landar”, under sin tid på flykt, berättar Susanne. Det är viktigt att vara närvarande då. Vi jobbar i 12-timmarspass - åtta till åtta. Det är länge, men alla är överens om att det är bra. Då hinner vi bygga upp förtroende och skapa relationer, även fast de flesta bor här bara fyra fem dagar.  

Inga konflikter har förekommit på boendet

Susanne menar att det första intrycket av Sverige är viktigt, och här på boendet är det främst personalen som får stå för det.
 
- Det här är egentligen första gången de inte behöver fly, och jag vill att de ska möta oss som människor. Inte överdrivet snällt, utan de behöver lära sig saker om vårt samhälle. Vi har inte haft några konflikter alls i boendet, och det är tydligen ganska ovanligt enligt Migrationsverket, säger Susanne Sallami.
 
Hon tror att det har mycket att göra med att medarbetarna är väldigt närvarande och engagerade. Och allas lika värde är en självklarhet. Det praktiska spelar naturligtvis också in. Att det bara är 50 personer som bor här, och att barnfamiljer ofta får bo tillsammans i egna rum, det gör livet enklare.  
 

Arbetsuppgifterna bara blir gjorda

Susanne lovordar sina medarbetare, och ger exempel på hur verksamheten bara fungerar liksom av sig självt. In- och utflyttning är den tuffaste uppgiften att hantera, men efter ett antal tillfällen har det blivit mer och mer rutin.
 
- Vi kan få besked från Migrationsverket bara några timmar innan de boende ska åka, och då måste vi förbereda dem. Vi visar på en karta vart de ska åka. Alla ska packa. De ska hinna äta eftersom de ofta ska resa långt. Någon tar hand om köket, gör matlådor och frukt till matsäck. Blöjor får de som har barn med sig. Om någon är orolig då går någon i personalen åt sidan och pratar med dem. Men ingen kommer och frågar mig om vem som ska göra vad. Sakerna blir bara gjorda, berättar Susanne stolt.
 

Snabba beslut och språkkompetens  

De som rekryterades för att starta och driva evakueringsboendet i Tullinge var redan anställda i kommunen. Nu behövs fler medarbetare, och nu letar man utanför kommunorganisationen.

Susanne menar att det här är en personalkrävande verksamhet, men betonar att det INTE handlar om antal – i betydelsen antal som jobbar samtidigt. Det handlar istället om att få längre lediga perioder mellan arbetspassen, eftersom ett pass kräver full närvaro alla tolv timmarna. Därför behövs ett löpande inflöde av folk som kan och framförallt VILL jobba med det här.  

- Antalsmässigt är vi tre på dagen och två på natten här i Tullinge. Därutöver har vi en vakt som också blir som en del av personalen. 

Är man intresserad av att jobba på ett evakueringsboende tittar man under Lediga jobb på Botkyrkas hemsida.

- Man måste kunna fatta beslut snabbt och kunna lita på sin egen förmåga i det här uppdraget. Och det är en fördel med bred språkkompetens – ju fler språk man pratar desto bättre, säger Susanne.

Susanne är den som rekryterar ny personal. Man kan få räkna med att jobba som timanställd på heltid i 12-timmarspass till att börja med.

- Men vi försöker utgå från både medarbetarens önskemål och verksamhetens behov så långt det är möjligt.

 
- Det här är roligt jobb – på riktigt, avslutar Susanne övertygande.

 

Sök jobb på evakueringsboende

Gå till "Lediga jobb" på www.botkyrka.se​
Leta efter: ”Boendestödjare till evakueringsboende”
 
 

Senast uppdaterad 2016-06-08