image description

Fakta och senaste nytt

​Vi informerar löpande på botkyrka.se när någonting nytt händer i flyktingfrågor som rör Botkyrka kommun. På den här sidan försöker vi samla den informationen.

För närmare information om de modulbostäder som kommunen bygger för nyanlända läs under fliken "Modulbostäder" till vänster.

Om du har specifika frågor hänvisar vi dig till Kontaktcenter som du når antingen per telefon 08-530 610 00 eller e-post: kontaktcenter@botkyrka.se eller till Botkyrka kommuns flyktingsamordnare Susanne Hedlund (susanne.hedlund@botkyrka.se

Myndigheternas information

För dig som vill vara uppdaterad i flyktingfrågan generellt är tipset i första hand att följa myndigheternas aktuella information och rapportering i media.
 

SENASTE NYTT - FLYKTINGFRÅGOR I BOTKYRKA2017-02-22 14:00

Informationsmöte om modulbostäder i Tumba

 
Botkyrka kommun har beslutat att bygga ytterligare modulbostäder för att ta emot fler nyanlända som har fått uppehållstillstånd i Sverige. Det aktuella området är tomten där det i dag finns en nedlagd förskola, bakom Tumba gymnasium.

Läs hela nyheten här

 

2016-03-31 16:00

Modulbostäder för nyanlända i Brantbrink, Tullinge

Planering och förberedelser pågår i Botkyrka kommun för att kunna ta emot nyanlända enligt bosättningslagen som trädde i kraft 1 mars 2016. I Brantbrink, Tullinge kommer det bli bostäder i modulhus för cirka 40 personer, med inflyttningsstart i maj.

Läs hela nyheten här

 
2016-03-18 16:00

Modulboenden för nyanlända

Med anledning av den bosättningslag som trädde i kraft 1 mars i år måste Botkyrka kommun snabbt bygga upp modulboenden för cirka 80 nyanlända. Målet är att det första modulboendet ska vara färdigt i maj 2016.

 

2016-03-01 00:00

Ulfsbergsgården är öppen i avvaktan på bygglov

Botkyrka kommun öppnade ett asylboende för ensamkommande flyktingbarn den 22 februari 2016, i Ulfsbergsgården​ i Tullinge. Idag är 3 ungdomar, 1 flicka och 2 pojkar placerade där och man planerar att ta emot ytterliggare 4 ungdomar de närmaste veckorna.

2016-02-12 11:15

Öppet hus hölls i Tullinge om boendet för ensamkommande barn på Ulfsbergsgården

Ett hundratal personer kom till Öppet hus på Ulfsbergsgården i Tullinge på onsdagskvällen den 10 februari.  Socialtjänsten och företaget Hero Sverige AB hade bjudit in i första hand grannar i närområdet, men alla intresserade var välkomna.  Många av de frågor som ställdes under kvällen finns besvarade i dokumentet Frågor och svar, här intill.

 

2016-02-03 18:00

Boende för ensamkommande barn öppnar

Ulfsbergsgården blir tillfälligt boende för asylsökande ensamkommande barn med start 22 februari. Botkyrka kommun har upphandlat och tecknat avtal med Hero Sverige AB för att driva ett så kallat HVB-hem för asylsökande ensamkommande barn. Inledningsvis kommer 15 barn att bo där, men ökas successivt till 30. 

Läs hela nyheten här

2015-12-21

Evakueringsboendet i Tullinge stänger

De sista asylsökandena lämnar boendet på Stendalsvägen i Tullinge den 4 januari. Senast den 11 januari ska huset vara tömt. Huset kommer att rivas för att ge plats för ett nytt boende till Vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter.

Läs hela nyheten här

2015-12-11

"Nu leker barnen igen"

Det är rubriken på en artikel om evakueringsboendet i Tullinge som publiceras i Botkyrkas medborgartidning Pejl den 12 december. Här på webben kan du få möta fler som är engagerade i evakueringsboendet. Du hittar de längre texterna under Evakueringsboenden här till vänster.
 

2015-12-03

Botkyrka bidrar med fler evakueringsplatser för asylsökande

Svenska kyrkan har erbjudit kommunen att starta ett evakueringsboende för 30 personer i Eriksberg. Planen är att sätta boendet i drift inom den närmaste veckan.

Ett evakueringsboende är ett tillfälligt boende där asylsökande vistas en kort tid, innan de flyttar till något av Migrationsverkets asylboenden.
 
Sedan den 23 oktober driver Botkyrka kommun ett evakueringsboende för 50 personer i en av kommunens egna lokaler i Tullinge, men den lokalen kommer att tömmas i januari 2016 med anledning av en planerad ombyggnation. Inventeringen fortsätter för att hitta ytterligare lokaler som kan inrymma evakueringsplatser.
 
 

2015-12-02

Asylboende i Botkyrka

Botkyrka kommun har idag, 2 december, fått bekräftat av Migrationsverket att ett asylboende med cirka 90 platser har öppnat i kommunen. Tidigare har Botkyrka inte haft något asylboende. Avtalet med fastighetsägaren löper 21 november 2015 – 21 maj 2016, och kan eventuellt förlängas. Migrationsverket väljer att inte offentliggöra adresserna till sina boenden. Asylboendet är Migrationsverkets ansvar. Kommunens ansvar är att ordna med skolgång för de barn som finns på asylboendet. Migrationsverket ber om ursäkt för att de missat att skicka ut information till kommunen, och meddelar att de ska se över sina rutiner.

2015-12-02

Ny lag 1 mars 2016

Det kommer en ny lag den 1 mars 2016 som är tvingande för kommuner när det gäller mottagande av nyanlända inom överenskommelse. Ingen vet just nu vad det innebär rent konkret. Det kan komma att påverka siffrorna i Länsstyrelsens framställan om mottagande 2016. (se Botkyrkas siffror i informationen här nedan daterad 2015-11-25)

Botkyrka har hittills i år tagit emot 1396 personer, och är därmed tredje största kommun i länet när det gäller att ta emot nyanlända - efter Stockholms stad och Södertälje. De allra flesta har själva valt att bosätta sig här, t.ex. hos släktingar, så kallade EBO. Kommunen har inga uppgifter om vilka dessa personer är.   

2015-11-25

Nya överenskommelser om mottagande

I slutet av november skickade Länsstyrelsen en framställan till alla kommuner om mottagande för 2016. Botkyrka kommun har tagit emot följande begäran: 

Mottagning - ensamkommande barn

Botkyrka har idag 20 platser avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn. Framställan för 2016 gäller för 176 platser. Ökningen beror på den stora inströmningen av ensamkommande barn till Sverige.

Mottagning - nyanlända

Länsstyrelsen har även skickat en framställan till kommunen avseende mottagning och bosättning av nyanlända för 2016. Botkyrka förbinder sig enligt nuvarande avtal att ta emot 7-22 nyanlända per år för bosättning. I år, 2015, tar vi emot 12 personer. Den nya framställan för 2016 föreslår 158 nyanlända per år.
 
Kommunen har ännu inte tagit ställning till de förslag som Länsstyrelsen har presenterat.
 
För ensamkommande barn finns i praktiken inget reellt förhandlingsutrymme eftersom Migrationsverket har möjlighet att anvisa enligt så kallad utvidgad anvisning. Det innebär att Migrationsverket kan anvisa barn upp till minst själva fördelningstalet (176) oavsett om kommunen skrivit på en överenskommelse eller inte.

Senast uppdaterad 2017-02-22