image description

Modulbostäder i Tumba och Brantbrink

Bosättningslagen innebär att alla kommuner i Sverige ska erbjuda bostäder till nyanlända som har fått uppehållstillstånd. Botkyrka bygger därför tillfälliga modulbostäder.

 

Regeringen beslutar hur många personer varje län ska ta emot och Länstyrelsen bryter ner siffran till respektive kommun. I år ska Botkyrka ta emot 138 nyanlända på anvisning. Tillfälliga modulbostäder är en del av lösningen för att snabbt få fram bostäder. Kommunen samverkar också med Botkyrkabyggen och privata hyresvärdar. Modulbostäderna består av små lägenheter som lämpar sig bäst för enpersonshushåll​​. Barnfamiljer kommer att erbjudas lägenheter i Botkyrkabyggens bestånd.

Modulbostäder i Tumba

Onsdagen den 1 mars 2017 höll kommunens politiker och tjänstemän ett välbesökt möte om modulbostäderna för nyanlända som planeras i Tumba. Ett drygt hundratal grannar och intresserade kom till Tumba gymnasium för att lyssna på informationen och ställa frågor.Se filmen ovan, samt referat från mötet via länken till höger.
 
Skiss över kommande modulbostäder i Tumba

Fotograf: Tyréns

Skiss över kommande modulbostäder i Tumba.

 

Botkyrka kommun kommer att bygga modulbostäder för 58 nyanlända personer på Tunagårdens tomt i Tumba. Botkyrkabyggen ansvarar för att handla upp en leverantör av modulbostäder för planerad placering i Tumba. När upphandlingen är klar och en leverantör är utvald, kan bygget av modulbostäderna starta. Bostäderna byggs i fabrik och installeras på den anvisade marken med tillfälligt bygglov. Inflyttning sker under hösten 2017. Lägenheterna är cirka 30 kvadratmeter med eget kök. Läs mer på Botkyrkabyggens webb via länken till höger.

Kungörelse – ansökan om tillfälligt bygglov

Samhällsbyggnadsnämnden i Botkyrka kommun har fått in ansökan om ett tillfälligt bygglov, Dnr 2017-50 på fem år för tillfälligt boende på fastigheten Kantorn 2, Prästgårdsvägen 120 i Tumba. Förvaltningen avser att byggnaderna ska få stå kvar till och med 2022-03-14.
Du kan läsa handlingarna i ärendet på plan 7 i kommunalhuset, Munkhättevägen 45, Tumba fram till 2017-03-10. Eventuella synpunkter ska ha kommit in skriftligt senast 2017-03-10 till: Botkyrka kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 147 85 Tumba.

Etablering av nyanlända

Alla nyanlända har en handläggare i socialförtjänsten i kommunen och en handläggare på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen ansvarar för etableringen de första två åren. Läs mer etableringsuppdraget på Arbetsförmedlingens webb via länken till höger.

Socialtjänstens ansvar är i första hand att förmedla bostäder och se till att hyresgästerna uppfyller sina åtaganden. I andra hand är uppdraget att vara coach och stöd till exempel i kontakter med andra myndigheter som Skatteverket och Arbetsförmedlingen eller andra kommunala verksamheter.

Modulbostäder i Tullinge

I september 2016 var det inflyttning för de första personerna i tillfälliga bostäder i moduler i Brantbrink, Tullinge. Husen har gemensamma ytor för umgänge och en gemensam tvättstuga. Totalt kommer bor ca 40 personer här.

Senast uppdaterad 2017-03-13