image description

Stöd för dig som är anhörig

Att stödja sina nära är en glädje, men kan ibland ta mycket kraft.  Som anhörig är det till exempel vanligt att känna sorg, eller att man drabbas av oro, stress och känsla av att inte räcka till. Då kan det vara skönt att själv få stöd.

​Vem kan få anhörigstöd?

Anhörigstödet är till för dig som tar hand om en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning. Du kan till exempel vårda ett barn eller en partner i hemmet, eller att stödja en vän eller ett syskon som har en fysisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Vilken hjälp kan jag få?

Genom anhörigstödet får du personlig rådgivning, information och kontakt med andra i liknande situation.  Du kan till exempel dela kunskap och erfarenheter vid olika tematräffar, eller prata med personal som är specialister på att stödja dig i din situation. 

Anhörigstödet är gratis. Varmt välkommen att höra av dig!

Som anhörig har du rätt till stöd

Alla anhöriga som vårdar en närstående som är äldre, sjuk eller har en funktionsnedsättning, har rätt att få stöd av kommunen. Ansvaret regleras i socialtjänstlagen kap.5 § 10. Syftet är att underlätta din situation, och minska din fysiska och psykiska belastning.

Vill du prata enskilt, få kontakt med andra anhöriga, eller bara ställa en fråga? Vi vägleder dig på det sätt som passar dig bäst: per telefon, e-post eller i enskilt samtal.

Johan Nicander, anhörigsamordnare
När du behöver mer information och vägledning om vart du kan vända dig, vad som gäller för anhöriga, vad kommunen erbjuder eller fråga om någon anhörigaktivitet, kan du ringa 08-530 610 00 och fråga efter vård- och omsorgsförvaltningens anhörigsamordnare. Du kan också skicka e-post till:
johan.nicander@botkyrka.se


Janina Stenlund, demenssjuksköterska
Stöd och rådgivning om minnessvårigheter och demenssjukdom.
Telefon: 070-886 15 22 (mån–tors kl. 8.30–10)
e-post: janina.stenlund@botkyrka.se

 

För mer evenemang och seminarier

se kommunens gemensamma sida om anhörigstöd (klicka på länken här).

 

Senast uppdaterad 2017-01-30