image description

Tolkcentralen - tolkning till teckenspråk

Tolkcentralen är landstingets tolkservice för dig som behöver tolkning till teckenspråk. Om du har behov av akuttolk kan det  beställas av vårdgivare, myndighet eller socialtjänst. Det går även bra för enskilda brukare att beställa akuttolk.

Du som behöver tolkning till teckenspråk får det genom Tolkcentralen.

Tolkning till teckenspråk

Tolkcentralen erbjuder teckenspråkstolkar till döva och dövblinda personer samt skrivtolkar till hörselskadade och vuxendöva personer.

 

 

 

 

 

Läs mer på Tolkcentralens webbsida om öppettider och samtliga kontaktuppgifter. Du hittar länk till Tolkcentralens webbsida under rubriken Läs mer här intill.

 

Senast uppdaterad 2016-12-09