image description
Person med barn går in mot entrén till ett medborgarkontor
 ​​​​

Medborgarkontor

Botkyrka kommun har fem medborgarkontor. De ligger utspridda i hela kommunen för att den kommunala servicen ska finnas nära dig. På medborgarkontoren kan du få hjälp och stöd genom personliga möten inom alla kommunens områden.

Service på kontoren

Personalen på medborgarkontoren talar många olika språk och du kan få hjälp med alla typer av frågor om kommunen och andra myndigheter. Personalen svarar på frågor, ger vägledning inom myndighetssverige och utför även handläggning av kommunala ärenden. Du kan exempelvis få hjälp med att fylla i blanketter, lämna synpunkter eller ta reda på vad som är aktuellt i ditt område.

Medborgarkontoren har öppen verksamhet med kösystem. Tidsbokning gäller för vissa ärenden som utredning av färdtjänst. All vägledning och alla samtal äger rum i öppen kontorsmiljö förutom utredningar av färdtjänst och eventuella andra ärenden som görs i enskilt rum. På varje kontor finns också datorer som du kan låna.

När medborgarkontoret inte kan besvara en fråga kontaktar personalen den verksamhet det gäller eller hänvisar vidare till rätt kontakt.

På medborgarkontoren kan du bland annat få hjälp med att ansöka om:

  • barnomsorg
  • parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning
  • färdtjänst och riksfärdtjänst
  • kommunal hyresgaranti
  • borgerlig vigsel

Vissa medborgarkontoren kan också hjälpa dig i frågorna nedan och dessa verksamheter har tidsbokning.

Juridisk rådgivning i Alby, Fittja och Tumba

Som boende i Botkyrka kommun har du möjlighet att träffa en jurist kostnadsfritt under 15 minuter. Kommunen kan tyvärr inte bistå med tolk.
 
   - Tumba medborgarkontor varannan måndag kl 16-18
   -  Fittja medborgarkontor på tisdagar kl 16-18
   -  Alby medborgarkontor på onsdagar kl 16-18

Så bokar du tid

Tumba och Fittja – ring Juristdomänen på 08-4410770 mellan 8-17
Alby – kontakta kommunen på telefon 08-530 610 00 eller besök ett medborgarkontor.

 

I anslutning till medborgarkontoren finns andra verksamheter

Antidiskrimineringsbyrån, Alby medborgarkontor

Antidiskrimineringsbyrån Stockholm ger kostnadsfri rådgivning för enskilda personer som känner sig diskriminerade på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionshinder, sexuell läggning, etnicitet eller trosuppfattning eller ålder. De kan hjälpa till i kontakter med ombudsmän, arbetsgivare, fackförbund eller myndighet.

Mottagning på Alby medborgarkontor. Boka tid via telefon.
Telefonnummer 08-531 911 10
Telefontider: måndag - torsdag kl. 10.00-17.00 och fredag kl. 10.00-15.00

Jobbcoach, Fittja medborgarkontor

Nessim Becket  hjälper dig med att söka arbete och göra ansökningar. Han har öppen  mottagning måndag, onsdag, torsdag och fredag 10-16 och tisdagar 10-18. 

Personliga ombud

Har kontor på Alby och Tumba medborgarkontor. För mer information och kontakt se vidare länk till vänster.

Områdesutvecklare

På alla medborgarkontor finns en områdesutvecklare. De kan ge information om vad som händer i ditt område. Arbetar mycket med kontakter med föreningsliv, näringsliv m.m.

Här finns Medborgarkontoren

Medborgarkontoren hittar du i centrumanläggningarna i Alby, Fittja, Tullinge och Tumba. I Hallunda centrum finns ett servicekontor med utökad service från Försäkringskassan, Skatteverket, Pensionsmyndigheten och Botkyrka kommun – allt under samma tak.

Senast uppdaterad 2017-03-08