image description

Gruppträffar och föreläsningar för anhöriga

Anhörigstöd är till för att stärka dig som har en nära relation till en person med psykisk ohälsa. Det finns flera olika former av stöd för barn, unga och vuxna.

Stöd kan till exempel vara att träffa andra i samma situation, delta i föreläsningar, få enskilda samtal eller på andra sätt få mera kunskaper om det som berör din närstående och dig som anhörig.

På den här sidan hittar du aktiviteter för dig som är vuxen anhörig till någon som mår dåligt psykiskt (psykisk funktionsnedsättning eller har ADHD). Annat stöd till anhöriga hittar du via länkarna till höger.

 

Samtalsgrupp

I samarbete med Röda korset erbjuder vi in till sex träffar på onsdagar under hösten för dig som vill möta andra med liknande erfarenheter. Vi pratar om det som är viktigt för dig som anhörig. Start onsdag 28/9.
Tid: Klockan 17.15-18.45
Onsdagar 28/9, 5/10, 19/10, 2/11, 16/11, 30/11.
Plats: Röda Korsets lokal Kupan, Tunatorget 3, Tumba.
 

Studiecirkel

1. Studiecirkel - Prospect - Med siktet framåt! Start måndag 29/8.
Studiecirkeln för anhöriga till personer med olika typer av psykisk ohälsa. Vi träffas runt olika teman:

- Fokuserar på anhörigas känslor och behov
- Förbättrar självförtroendet
- Ökas livskvaliteten
Tid: Måndagar kl 18.00-20.15, helg kl 09.00-16.00
Måndagar 29/8, 5/9, 12/9, helg 1/10,2/10, måndagar 24/10, 31/10, 7/11.
Plats: Bryggans träfflokal, Mimers väg 1, Norsborg, nära tunnelbanestationen.

2. Studiecirkel - Vad händer när jag inte orkar/dör? Start måndag 21/11.
Syftet med studiecirkeln är att så långt som möjligt trygga tillvaron för närstående när anhörig inte längre finns i livet. Alla vi som möts i cirkeln är anhöriga till en person med en psykisk sjukdom/funktionsnedsättning. Under dessa samtal kommer vi självklart att ta upp den närståendes situation, men fokus kommer att ligga på förberedelserna inför vår egen död.
Tid: Måndagar kl 18.00-20.15
21/11, 28/11, 5/12 - vår 2017 9/1, 16/1, 23/1, 30/1
Plats: Bryggans träfflokal, Mimers väg 1, Norsborg, nära tunnelbanestationen.

 

För anmälan till de olika träffarna och mer information:

anhörigsamordnare margaretha.hartzell@botkyrka.se eller telefon: 0708-82 01 68.

 

 

​ 

Senast uppdaterad 2016-08-17