image description

Barnets rätt till umgänge

När ett barn bor mest hos den ena föräldern har det rätt till en nära och god kontakt med den andre föräldern. Barnet kan ha umgänge med föräldern på olika sätt och det är föräldrarnas gemensamma ansvar att se till att barnets behov tillgodoses.

Det anses vara till barnets fördel att få umgås med båda sina föräldrar. Undantaget är om barnet behöver skyddas i det fall någon av föräldrarna till exempel är våldsam, psykiskt sjuk eller missbrukar. När det inte är möjligt med vanligt umgänge mellan förälder och barn kan kontakten ske via telefon eller internet. Orsaken kan vara geografiskt avstånd, sjukhusvistelse eller om barnet och föräldern inte haft kontakt på en längre tid. Barnet har även rätt till umgänge med andra viktiga närstående personer.
 
Om föräldrar har svårt att komma överens om barns vårdnad, boende och umgänge kan de vända sig till Familjerättssektionen, som ger stöd genom samarbetssamtal och också kan bistå med att upprätta ett avtal mellan föräldrar. Avtalet blir juridiskt bindande.
 
Om föräldrar inte själva eller genom Familjerättens stöd kan komma överens kan man vända sig till domstol. Tingsrätten tar sitt beslut utifrån vad som bedöms vara barnets bästa. Innan domstolen fattar beslut om hur umgänget ska se ut kan de begära en utredning av Familjerättssektionen.
 
Fråga efter Familjerättssektionen när du ringer till Botkyrka kommun.

Senast uppdaterad 2011-10-21