image description

Vill du bli god man?

En god man en person som vill göra en insats för en medmänniska. Som god man hjälper du en person som har svårt att sköta sin ekonomi.

Överförmyndarenheten har flyttat till Haninge kommun. För att ansöka om god man eller att bli god man kontaktar du Södertörns överförmyndarnämnd. 
 
 
 
Anledningen till att man har svårt att sköta sin ekonomi kan vara sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. Godmanskapet är ett ideellt uppdrag och som god man har du rätt till viss ekonomisk ersättning.
 
 

Senast uppdaterad 2016-05-24