image description

Stödet till familjehem

I vårt ansvar ingår inte bara att se till att familjehemsbarnet mår bra, men också att ni som familjehem mår bra och får den hjälp som ni behöver. Vi håller kontinuerlig kontakt med er för att se hur det går för er och barnet

Grundutbildning

Tillsammans med andra Södertörnskommuner erbjuder vi en grundutbildning. Utbildningen sker över en helg, lördag morgon till söndag eftermiddag. Vi går bland annat igenom lagar som styr familjehemsvården, metoden BBIC (Barns behov i centrum) som används för utredning, planering och uppföljning, det tredelade föräldraskapet, avtal, försäkringar, umgänge med mera. Vi står för mat och logi under utbildningen.
 

Ersättning

Att vara familjehem är ett viktigt och betydelsefullt uppdrag som kräver ett stort hjärta, tid och engagemang. Vi ger därför ersättning till familjehem i form av arvode och omkostnadsersättning. En bedömning av ersättningsnivån görs i varje enskilt fall. Hur stor ersättningen är beror exempelvis på barnets behov, ålder och uppdragets omfattning. Vi följer rekommendationerna från Sveriges Kommuner och Landsting. 
 

Arvode

Arvodesersättningen för 2009 ligger från 4 730 kronor per barn och månad. Arvodet är högre om barnets behov är mer krävande. Ersättningen beskattas som lön, är sjukpenninggrundande och pensionsgrundande, men berättigar inte till tjänstepension, A-kassa, semesterlön eller semesterersättning.
 

Omkostnader

Omkostnadsersättningen ska täcka de merkostnader (till exempel mat, kläder, fickpengar, hobby med mera) som den nya familjemedlemmen medför.
 

Personlig handledning och rådgivning

Vi finns här som ett stöd för er, barnet och den biologiska familjen. Om ni funderar över något tveka inte att kontakta oss. Vi kan nås via e-post och på telefon. Med jämna mellanrum besöker vi er för att se så att allt är bra.
 

Grupphandledning

Vi erbjuder grupphandledning vid behov och i mån av plats. Handledningen sker på dagtid.
 

Helgträff

En gång per år arrangerar vi en helgträff för alla våra familjehemsföräldrar. Vi bjuder på logi och mat, vidareutbildning och andra intressanta aktiviteter i en trevlig miljö. Det ger också er som familjehem möjlighet att träffa andra familjehem och ta del av varandras erfarenheter och kunskaper.
 

Familjehemsdag på Gröna Lund

Varje år, vanligtvis i september, arrangerar 24 kommuner tillsammans ”Familjehemmens dag” på Gröna Lund. Under halva dagen har Gröna Lund öppet endast för familjehemmen. Vi bjuder hela familjen på inträde och åkband.
 

Senast uppdaterad 2010-08-30