image description

Vad är Botkyrka YAP ?

YAP-modellen erbjuder ett intensivt styrkebaserat stöd till barn, ungdomar och familjer med olika behov och bygger på en förtroendefull relation mellan ungdomen och YAP-stödpersonen.

Ungdomarna har olika svårigheter men gemensamt för dem alla är målet att klara av vardagen. YAP fokuserar på ungdomens styrkor och det är ungdomens egna önskningar, mål och lösningar på sina bekymmer som styr hur stödet ser ut.  YAP-stödpersonen finns till hands för att hjälpa ungdomen och familjen att själva göra det som behövs för att nå sina egna mål.
 
Ungdomarna, som är i åldern 10-18 år, träffar sin YAP-stödperson upp till femton timmar i veckan under sex månader. YAP-stödpersonen ska bo och/eller ha god kännedom om ungdomens närområde. På så sätt kan YAP-stödpersonen lättare guida ungdomen till de resurser som finns i närområdet.
 
YAP-modellen (Youth Advocate Programmes) är välbeprövad internationellt. Botkyrka YAP är stolta över att ta YAP till Sverige!

YAP i punktform

  • Individanpassat stöd med fokus på ungdomens och familjens egna styrkor och resurser.
  • Ungdomens egna intressen och vilja styr hur stödet ser ut.
  • Fokus på relationen mellan stödperson och ungdom.
  • Aldrig anklaga, aldrig avvisa och aldrig ge upp.
  • Ungdomen får stöd upp till femton timmar i veckan.
  • Tillhanda håller akut stöd till ungdom, familj och stödperson dygnet runt via telefon. 
  • Stödpersonerna är från lokalsamhället.
  • Stödpersonerna handleds och utbildas kontinuerligt.
  • Skapar hållbara lösningar som fungerar även efter avslutat YAP-program.

Vill du bli YAP-stödperson? Just nu söker vi fler

Vi rekryterar fler YAP-stödpersoner ett par gånger per år. Just nu har vi öppet för nya intresseanmälningar. Läs mer under sidan Bli YAP-stödperson här till vänster.

Vill du veta mer om YAP?

Läs mer om hur man arbetar med YAP på Irland och i USA. Länkar hittar du i högerspalten under Läs mer.
 
 

Senast uppdaterad 2017-01-23